راهنمای استرداد بلیط

روش اول

در صفحه اصلی سایت در منو بالا بر روی گزینه “پیگیری خرید” کلیک کرده با وارد کردن شماره موبایل و کد ملی بلیط های خریداری شده خود را مشاهده نمائید.

با وارد کردن شماره موبایل و کد ملی می توانید بلیط خود را  که قصد استرداد کنید را پیدا کنید .

با وارد کردن شماره موبایل و کدملی لیست بلیط های خریداری شده تان را نشان میدهد بلیط مدنظرتان که قصد استرداد دارید را انتخاب کرده و با زدن در خواست استرداد بلیط خود را استرداد کنید

با انتخاب گزینه اطلاعات استرداد جزییات استرداد تان که شامل چند درصد میباشد مبلغ استرداد را مشاهده نمایید