برچسب های پست ایرانگردی

ایرانگردی

فایده و اهمیت ایرانگردی

07 ژوئن 2021 2 ماه قبل دسته بندی : بیان دیدگاه

فایده و اهمیت ایرانگردی چیست؟ پاسخ به همین کوتاهی است ، به درک درستی از هویتمان می رسیم. تمام فاکتورهایی که از گذشته های دور تا امروز تاریخ و فرهنگ و هنر مان را ساخته اند، هویتی به نام ایرانی ساخته اند. اکنون ما وارث و مالک گنجینه ای بسیار بزرگ هستیم که از پدران […]

ادامه مطلب